Decanaat

Het decanaat heeft als belangrijkste taak de leerlingen te begeleiden bij het maken van de juiste keuzes binnen de schoolloopbaan en voor een vervolgopleiding. Ook voorziet het decanaat, o.a. op ouderavonden, de ouders van de nodige informatie om met hun kind het keuzeproces te kunnen bespreken. Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is de oriëntatie op studie en beroep (loopbaan-oriëntatie en begeleiding ). Samen met de teamleider en de mentor worden de leerlingen voorbereid op belangrijke keuzes:
Vanaf leerjaar 2  maken zij aan de hand van een methode kennis met de verschillende profielen in de bovenbouw; de leerlingen worden aan het denken gezet over o.a. de volgende vragen: - wie ben ik? - Waar ben ik goed in? - Wat vind ik leuk? - Wat heb ik nodig voor een eventuele vervolgopleiding? Door middel van verschillende activiteiten zoals het organiseren van activiteiten in het verzorgingshuis, een bezoek aan Goflex in Schiedam en stagelopen bij bedrijven ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden.  Door middel van rondetafelgesprekken met ouders komen de eerste beelden naar boven wat beroepen inhouden.  Dit helpt bij het maken van een profielkeuze voor leerjaar 3.
In leerjaar 3 bezoeken de leerlingen de MBO keuzemarkt in Hoogvliet en gaan ze een week stagelopen bij een bedrijf.  Via speeddaten met oud-leerlingen ervaren ze wat vervolgopleidingen kunnen inhouden.
•In  leerjaar 4 organiseren we een opleidingenmarkt waarbij de leerlingen in contact komen met verschillende opleidingen binnen het mbo/hbo om zich goed voor te kunnen bereiden op een keuze voor een vervolgopleiding. Ook bezoeken leerlingen verschillende open dagen van MBO scholen.  Het maken van het profielwerkstuk in klas 4 kan helpen in het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.