Leerlingbegeleiding en zorg


 

De leerlingcoach

Elke leerling heeft een coach die voor een aantal jaren de leerling begeleidt. De coach heeft regelmatig contact met de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers. Hierdoor bouwt de coach met de leerling en zijn ouders een vertrouwensband op, waardoor de begeleiding van de leerling zo optimaal mogelijk kan verlopen en de lijnen kort blijven. De coach helpt ook met andere schoolse zaken, zoals keuze voor herkansingen of vakkenpakket en stuurt aan als er extra hulp nodig is. Wekelijks vinden gesprekken tussen coach en leerling plaats en op regelmatige basis zijn er ook gesprekken met ouders en leerling. De gezamenlijke coaches van een leerjaar verzorgen ook de activiteiten van het leerjaar, zoals uitstapjes en schoolkampen.

Speciale leerlingbegeleiding

De school kent een aantal speciale leerlingbegeleiders. Dit is in eerste instantie de coach, maar ook externe deskundigen die de leerlingen begeleiden bij bijzondere problemen op sociaal-emotioneel gebied.

Schoolmaatschappelijk werk

Wekelijks is de schoolmaatschappelijk werker in de school aanwezig om leerlingen te helpen die bijzondere ondersteuning nodig hebben. Met name problemen waar eventueel ouders of hulp van buiten voor nodig zijn.

Begeleider passend onderwijs

De begeleider passend onderwijs (bpo) is drie dagen per week aanwezig om leerlingen te helpen met sociaal-emotionele of gedragsmatige problemen. Ook kan zij het team helpen met de aanpak van leerlingen met adhd, faalangst, plannen, concentratieproblemen enz.

Zorg adviesteam

De school kent een ervaren zorg adviesteam dat o.a. Bestaat uit de teamleider, de zorg coördinator, de begeleider passend onderwijs, sociaal maatschappelijk werk, leerplicht en de schoolverpleegkundige. Zij komen 5 keer per jaar bijeen om de leerlingen te bespreken waarvoor school overstijgende zorg nodig is.