Ontdek de wereld van de Charles!

Welkom ouders en leerlingen van groep 8!

We zijn een overzichtelijke school voor vmbo tl in Spijkenisse Noord, vlak achter winkelcentrum ’t Plateau. Ons onderwijs is persoonlijk, betrokken en op maat!

Gebouw
Ons gebouw kent alleen een grote begane grond. Daar zijn alle leslokalen, de aula voor de pauzes. Naast onze school is een gymzaal, die we delen met de basisschool naast ons en verschillende verenigingen die er tijdens de middagen en avonden gebruik van maken. We maken ook gebruik van de velden en zalen in de Olympiahal.

Aanmelden
Groep 8 leerlingen met de volgende adviezen kunnen worden toegelaten tot onze school:

  • vmbo t

  • vmbo g

  • vmbo gt

  • vmbo kt

  • vmbo kg

  • vmbo kgt

  • vmbo gth

  • vmbo th

Heeft u vragen over het advies van uw kind? Neemt u dan contact met ons op.  Aanmelden kan vanaf januari als bekend is welk advies de basisschool gaat geven. 

Op maat
Om onze leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden werken we met heterogene klassen in de onderbouw (leerjaar 1 en 2). Alle leerlingen volgen de mavoroute. Leerlingen die dit kunnen én willen volgen ook (onderdelen uit) de plusroute. Deze leerstof is gericht op verrijking, verdieping en/of (doorstroming naar) de havo. Deze route is m.n. geschikt voor leerlingen met een dubbeladvies vmbo t/havo. Leerlingen die bepaalde onderdelen moeilijk vinden kunnen gebruik maken van het aanbod in de hulproute.

Aanmelden vanuit een andere vo-school?
Leerlingen die vanuit een andere school van voortgezet onderwijs hun studie op de Charles de Foucauld willen voortzetten, maken eerst een afspraak met een van de teamleiders en komen met hun ouders om te bespreken in welke klas ze willen komen. Van de andere school komt informatie waaruit blijkt dat de overstap nodig of wenselijk is. Ook deze leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom op ons Open Huis om de school wat te leren kennen.

Vragen
Heb je vragen over de school of over de toelating? Stuur een mail naar de school of bel naar de administratie, zodat we de vragen kunnen beantwoorden. Ook is het mogelijk om je vragen te stellen nadat je een afspraak hebt gemaakt voor een intakegesprek.

E: cf@penta.nl 
T: 0181 - 614583