SCHOOLVAKANTIES 2023-2024


Voorjaarsvakantie
Zaterdag 17-02-2024 t/m zondag 25-02-2024
Goede Vrijdag en Paasmaandag
Vrijdag 29-03-2024 t/m maandag 01-04-2024
Meivakantie incl.Hemelvaart
 Zaterdag 27-04-2024 t/m zondag 12-05-2024
Pinkstermaandag
Maandag 20-05-2024 t/m maandag 20-05-2024
Zomervakantie 2024
Zaterdag 13-07-2024 t/m zondag 25-08-2024

SCHOOLVAKANTIES 2024-2025

(onder voorbehoud)
Herfstvakantie
Zaterdag 26-10-2024 t/m zondag 03-11-2024
Kerstvakantie
Zaterdag 21-12-2024 t/m zondag 05-01-2025
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 22-02-2025 t/m zondag 02-03-2025
Goede Vrijdag
Vrijdag 18-04-2025
Meivakantie 
Zaterdag 19-04-2025 t/m zondag 05-05-2025
Incl. Paasmaandag en Bevrijdingsdag
Hemelvaartvaartsdag
Donderdag 29-05-2025
Pinkstermaandag
Maandag 09-06-2025
Zomervakantie 2025
Zaterdag 19-07-2025 t/m zondag 31-08-2025