SCHOOLVAKANTIES 2022-2023

Herfstvakantie 
Zaterdag 22-10-2022 t/m zondag 30-10-2022
Kerstvakantie
Zaterdag 24-12-2022 t/m zondag 08-01-2023
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 25-02-2023 t/m zondag 05-03-2023
Goede Vrijdag en Paasmaandag
Vrijdag 07-04-2023 t/m maandag 10-04-2023
Meivakantie incl. Koningsdag
 Zaterdag 22-04-2023 t/m zondag 07-05-2023
Hemelvaart
 Donderdag 18-05-2023 t/m donderdag 19-05-2023
Pinkstermaandag
Maandag 29-05-2023 t/m maandag 29-05-2023
Zomervakantie
Zaterdag 08-07-2023 t/m zondag 20-08-2023

SCHOOLVAKANTIES 2023-2024
(onder voorbehoud)
Zomervakantie 2023
Zaterdag 08-07-2023 t/m zondag 20-08-2023
Herfstvakantie 
Zaterdag 14-10-2023 t/m zondag 22-10-2023
Kerstvakantie
Zaterdag 23-12-2023 t/m zondag 07-01-2024
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 17-02-2024 t/m zondag 25-02-2024
Goede Vrijdag en Paasmaandag
Vrijdag 29-03-2024 t/m maandag 01-04-2024
Meivakantie incl.Hemelvaart
 Zaterdag 27-04-2024 t/m zondag 12-05-2024
Pinkstermaandag
Maandag 20-05-2024 t/m maandag 20-05-2024
Zomervakantie 2024
Zaterdag 13-07-2024 t/m zondag 25-08-2024

 

 

Verlofaanvraag

Toelichting

 • De leerplichtwet regelt onder meer het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties.

  Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van `gewichtige omstandigheden´.
  Bijvoorbeeld: 
 • ►een verhuizing van het gezin;
 • ►het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • ►ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten;
 • ►overlijden van bloed- en aanverwanten;
 • ►viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
 •  
 • Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien vanwege de specifieke aard van het beroep van een der ouders of verzorgers het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek hiertoe moet zijn voorzien van een werkgeversverklaring, waarin aannemelijk wordt gemaakt dat in geen enkele van de twaalf officiële schoolvakantieweken vakantie kan worden opgenomen.
  Als u geen vrij kunt krijgen in de voorjaarsvakantie, maar bijvoorbeeld wel in de herfstvakantie, de kerstvakantie of de zomervakantie dan heeft u geen recht op vakantieverlof ter compensatie voor het niet op vakantie kunnen gaan in de voorjaarsvakantie.
  Als er toestemming gegeven kan worden voor vakantieverlof kan dat:
 • ►slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • niet langer duren dan tien schooldagen;
 • ►niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 •  
 • Geen redenen voor verlof zijn:
 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • het ontlopen van de verkeersdrukte;
 • als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben;
 • reeds gekochte tickets;
 • door anderen betaalde vakanties;
 • “er wordt toch geen les gegeven”.
 • De school is verplicht de leerplichtambtenaar altijd op de hoogte te brengen als er zonder toestemming verlof wordt opgenomen. Dat is ook het geval wanneer er een sterke verdenking is van ongeoorloofd verzuim.
 •  
 • ​Verlofaanvraag inleveren bij receptie of mailen naar cf@penta.nl

brief aanvraag verlof