DE leerlingenraad

 

Omdat wij inbreng van onze leerlingen heel belangrijk vinden heeft onze school ook een actieve leerlingenraad die bestaat uit leerlingen uit alle klassen en van alle leerjaren. In principe blijven de leerlingen 4 jaar in de leerlingenraad. Het is hun taak om signalen uit de school op te vangen en ter discussie te stellen of oplossingen voor te verzinnen. Ook vervullen zij een rol bij de organisatie van schoolfeesten en verlenen ze daar hand en span diensten zoals controle bij de ingang en het runnen van de kantine en organiseren ze activiteiten zoals rozenverkoop op valentijnsdag.
De leerlingenraad vergadert maandelijks (of vaker indien nodig) onder begeleiding van een docent. Zij vervullen zelf de rollen van voorzitter en secretaris. 
Meerdere keren per jaar is er overleg met de directie om zaken aan de orde te stellen die voor de leerlingen belangrijk zijn. Hierdoor zijn al een aantal zaken op school aangepakt, zoals  verlichting, fietsenrekken en andere zaken.
De leerlingenraad is aangesloten bij het LAKS (Landelijk actiecomité scholieren). Hier halen ze informatie en krijgen ze ook cursussen om hun inbreng nog beter voor het voetlicht te brengen.

GSA-punt (Gender and Sexuality Alliance)
Een uitvloeisel van de leerlingenraad is de GSA groep. Deze groep leerlingen maakt zich sterk voor een veilige omgeving op school voor leerlingen van allerlei pluimage. De GSA vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. De letters GSA staan voor Gender and Sexuality Alliance: een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, sekses, (gender) identiteiten en gender expressies. Hierdoor is de GSA er voor iedereen.