ABsent melden

In Somtoday (zowel in de app als in de webversie) kunt u uw kind digitaal afmelden.
Dit is alléén voor ziekmeldingen en medisch bezoek
 
Het afmelden doet u via het tabblad Afwezigheid.
1.Er zijn twee opties: ziek of medisch.
2. Indien u uw kind wilt ziekmelden, kiest u voor ‘Ziek’.
3.Let op!  De ziekmelding vervalt na 1 dag dus voor elke dag dat de leerling ziek is opnieuw SomToday invullen.
begindatum en einddatum zijn hetzelfde. Bij begintijd vult u 8.20 uur en eindtijd 15.55
2. Voor een bezoek aan huisarts of tandarts en e.d., kiest u ‘Medisch’.
       4. Hier kunt u de begindatum en de begintijd  invullen en vergeet vooral  de einddatum en eindtijd niet in te vullen voor hoelang het bezoek ongeveer duurt.
In het tekstveld kunt u de reden van afwezigheid aangeven.   
De getallen bij de zinnen wijzen naar de getallen op het voorbeeld
 
Wij verzoeken u de absentie zoveel mogelijk digitaal, vóór 09.15 uur via Somtoday te melden. Na 9.15 wordt u kind ongeoorloofd afwezig gemeld. 
U krijgt na de melding een automatische bevestiging via het e-mailadres dat bij ons bekend is. Ontvangt u geen e-mail, dan is de absentiemelding niet gelukt.
Wilt u uw kind toch liever per telefoon afmelden, dan kunt u tussen 08:00 en 09:00 uur bellen met 0181-614583.
Voor alle andere meldingen kunt u bellen naar de school.
 

Voorbeeld van de app van Somtoday

Klik rechtsonderin op de drie puntjes. Er verschijnen meer opties
1. Klik op “Absent melden” Bij ziek en medisch: Geef de begin en eindtijd aan  en  plaats eventueel bij opmerkingen de afwezigheidsreden.

 Voorbeeld van de webversie:*

 
 
 
 

*Voer bij Reden in ‘’Ziek’’ 
*Vul de datum in en geef aan dat dit de hele dag                        
 van toepassing is of begintijd(vb. 8.20 uur) en eindtijd  invullen  (vb.15.55 uur) 
*Klik op Opslaan

*Voer bij Reden in ‘’Medisch’’
*Vul bij van de datum in en geef de begintijd aan en vul bij t/m dezelfde datum in en vul de eindtijd in hoelanghet bezoek ongeveer duurt.
*Vul bij Opmerking… in waarom hij/zij afwezig is (tandarts, ortho, etc.)
*Klik op opslaan

 Deze manier van afmelden geldt zowel in de reguliere lesweken als in de toetsweken.